Υλικά

Υπάρχουν δύο γενικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την επιλογή του μαρμάρου (ή γρανίτη) ως δομικό υλικό για την κάθε εφαρμογή. Αυτά είναι η αισθητική και η λειτουργικότητα του.

Η αισθητική από την απόχρωση, τα νερά ή τα σχέδια και την υφή της επιφάνειας του υλικού. Η λειτουργικότητα καθορίζεται από την αντοχή στην θλίψη και την κάμψη, την σκληρότητα καθώς και την επεξεργασία της επιφάνειας. Εδώ παραθέτουμε έναν φωτογραφικό κατάλογο μέρους της ποικιλίας των υλικών που διαθέτουμε για να πάρετε μια εικόνα (όσο αυτά μπορούν να αποτυπωθούν φωτογραφικά…). Μπορείτε βέβαια να τα δείτε από κοντα στην μόνιμη έκθεσή μας στον χώρο του εργοστασίου.